Условия на ползване

Тези Условия за ползване, заедно с нашата Политика за поверителност и за бисквитки („Правилата“), регулират използването на уебсайта от Ваша страна.

Приложимост

Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на този уебсайт на „Евродом 2001” ЕООД, България, гр. София, ул. „Христо Ботев“ №112 ( „ние“ или „нас”), както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез този уебсайт („Информацията“).

С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с приложимостта на тези Условия. Бихме искали да отбележим, че е възможно тези Правила да се променят с времето. Възможно е подобни промени да влязат в сила незабавно след оповестяване на променените Правила. Съветваме потребителите на уебсайта да преглеждат Правилата редовно за възможни промени.

Информация и отговорност

Информацията служи за целите на това да информира потребителите, а не предоставя съвети. Евродом 2001 не носи отговорност за щети, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) този Уебсайт, включително щети, нанесени от компютърни вируси, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от умишлено некоректно поведение или сериозна небрежност от страна на Евродом 2001.

Евродом 2001 не поема допълнителна отговорност за щети, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, щети, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.

Права на интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функции (включващи, но неизчерпващи се с цялата информация, софтуер, текст, показване, изображения, видео и аудио, както и дизайна, избора и оформлението на горните), са собственост на Евродом 2001, нейните лицензодатели или други доставчици на такива материали, и са защитени със закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост и права на собственост.

Можете да използвате Уебсайта само за целите, посочени в тези Правила. Имате право да правите копия на (части) от Уебсайта за лично ползване. Не трябва да използвате никоя част от съдържанието на нашия Уебсайт за други цели, без да сте получили писмено разрешение от нас.

Обезщетение

Вие давате своето съгласие да ни обезщетите от и срещу всякакви действия, искове и отговорности, произтичащи от или свързани с нарушаване на тези Правила от Ваша страна или каквото и да е незаконно използване на Уебсайта.

Други условия

Всеки от параграфите на тези Правила действа по самостоятелен начин. Ако който и да е съд или компетентен орган реши, че някой от тях е незаконен или юридически недействителен, останалите параграфи ще останат в сила.

Тези Правила се ръководят от законите на България. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с използването на Уебсайта, ще бъде решен от съответните съдилища.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Общи условия

„Евродом 2001” ЕООД, България, гр. София, ул. „Христо Ботев“ №112 контролира обработката на всички лични данни, събрани чрез този уебсайт. Евродом 2001 зачита Вашите лични данни и спазва всички приложими закони за поверителност.

Евродом 2001 обработва само лични данни, които потребителите предоставят доброволно на Евродом 2001 чрез Уебсайта. Тази информация може да включва лично и фамилно име на потребителя, имейл адрес, адрес и държава на местоживеене. Целта на Евродом 2001 при събиране и прехвърляне на такива лични данни е предоставянето на налични на Уебсайта услуги за потребителя, като например записване за курсове или заявки за оферти.

Прехвърляне, съхранение и обработка на данни

Прехвърлянето, съхранението и обработката на личните данни, събрани чрез този уебсайт, се защитават чрез технически средства. Ако Вашите лични данни не са били използвани в продължение на 12 месеца, Евродом 2001 ще изтрие Вашите данни.

Евродом 2001 може също да предостави личните Ви данни на трети страни, ако са необходими за предоставяне на наличните на Уебсайта услуги, а тези трети страни ще ги обработят съгласно инструкциите на Евродом 2001 и при условие че Евродом 2001 носи отговорност за това. Евродом 2001 се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен в случаите, когато е задължена по закон за това.

Достъп, корекция и премахване

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Уебсайтът ще използва така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които Уебсайтът запазва на Вашето потребителско устройство.

Бисквитки, използвани на Уебсайта

Уебсайтът използва само следните видове бисквитки за следните цели:

  • Функционални бисквитки: бисквитки за подобряване на удобството на използване на Уебсайта от посетителите. Функционалните бисквитки на Уебсайта, съхранени от Евродом 2001 на Вашия компютър, се запазват само за времето на сесията Ви в Уебсайта.
  • Бисквитки на „Анализ“: Евродом 2001 използва бисквитки на „Google Анализ“ с цел анализиране на начина на използване на Уебсайта от потребителите. Евродом 2001 може след това да подобрява използваемостта на Уебсайта. Google само обработва анонимно получените през Уебсайта данни. Посетете www.google.com/analytics за повече информация относно „Google Анализ“.
  • Бисквитки на трети страни: Уебсайтът позволява бисквитки на социални добавки на определени трети страни. Това позволява на потребителя да споделя съдържание от Уебсайта в социални мрежи. Тези добавки също така увеличават удобството на ползване на Уебсайта. Събраните данни (използването им) от страна на другите доставчици чрез добавките от социалните мрежи се регулира изключително от същите тези други доставчици, тъй като Евродом 2001 не може да разчете тези бисквитки (нито пък другите доставчици могат да разчетат бисквитките на Евродом 2001). За информация относно тези бисквитки на трети страни вижте политиката за поверителност на съответната трета страна.

Промяна на Вашите настройки

Чрез промяна на настройките във Вашия уеб браузър, можете да зададете уведомяване при съхраняване на бисквитка на Вашия компютър. Чрез промяна на настройките можете също да зададете браузърът да не приема бисквитки от този Уебсайт.

Контакт

Тази Политика за поверителност и бисквитки може да се промени с течение на времето. Възможно е подобни промени да влязат в сила незабавно след оповестяване на променената Политика за поверителност и бисквитки. Съветваме потребителите на Уебсайта да преглеждат Политиката за поверителност и бисквитки редовно за възможни промени

Моля свържете се с нас на имейл info@evrodom2001.eu в случай на въпроси относно използването на бисквитки от този уеб сайт.

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.